Τριετή προγράμματα

Συνθετικός σύμβουλος ψυχικής υγείας

( Τριετή επαγγελματική εκπαίδευση) Περιγραφή προγράμματος Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορά την Συνθετική προσέγγιση της συμβουλευτικής και αποτελείται από τρεις εκπαιδευτικούς κύκλους. Η διάρκεια κάθε κύκλου είναι ένα ακαδημαϊκό έτος. Η ονομασία του προγράμματος είναι “Συνθετική συμβουλευτική΄- Ολιστική συμβουλευτική. Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε ετησίου εκπαιδευτικού κύκλου οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού εξειδικευμένης επιμόρφωσης από το Κέντρο […]

Συνθετικός σύμβουλος ψυχικής υγείας Read More »

Συναλλακτική ανάλυση

Τριετές εκπαίδευση για το πτυχίο : Σύμβουλος ψυχικής υγείας Περιγραφή προγράμματος Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορά την προσέγγιση της συναλλακτικής ανάλυσης    και αποτελείται από τρεις εκπαιδευτικούς κύκλους. Η διάρκεια κάθε κύκλου είναι ένα ακαδημαϊκό έτος. Η ονομασία του προγράμματος είναι “ Συναλλακτική ανάλυση-εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το δίπλωμα: Σύμβουλος ψυχικής υγείας. Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε

Συναλλακτική ανάλυση Read More »

Scroll to Top