Συναλλακτική ανάλυση (3 έτη)

Περιγραφή προγράμματος

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορά την προσέγγιση της συναλλακτικής ανάλυσης και αποτελείται από τέσσερις εκπαιδευτικούς κύκλους.
Η διάρκεια κάθε κύκλου είναι ένα ακαδημαϊκό έτος.
Η ονομασία του προγράμματος είναι “ Συναλλακτική ανάλυση-εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το δίπλωμα CTA”
Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε ετησίου εκπαιδευτικού κύκλου οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού εξειδικευμένης επιμόρφωσης από το ΚΔΒΜ1 Ύπαρξη.
Αντικείμενο του προγράμματος “Συναλλακτική ανάλυση” είναι η εκπαίδευση του σπουδαστή στην θεωρία, τις αρχές και τις τεχνικές της συναλλακτικής ανάλυσης και την προετοιμασία του για τις εξετάσεις της διεθνούς ενώσεως συναλλακτικής ανάλυσης ( ITAA).
Το πρόγραμμα απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε : ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς και επαγγελματίες ψυχικής υγείας και υπό προϋποθέσεις και σε αποφοίτους άλλων ανθρωπιστικών επιστημών (εκπαιδευτικοί, κοινωνιολόγοι, ανθρωπολόγοι κλπ).
Η ολοκλήρωση των τριών κύκλων οδηγεί στην απόκτηση του πιστοποιητικού: Συνθετικός σύμβουλος ψυχικής υγείας.
Οι απόφοιτοι των τριών εκπαιδευτικών κύκλων μπορούν να γίνουν μέλη στην Ελληνική εταιρία συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ) και στην Ευρωπαϊκή εταιρία συμβουλευτικής ( EAC).
Όσοι σπουδαστές φοιτήσουν και στο τέταρτο έτος και εφόσον συμπληρώσουν τις απαιτούμενες ώρες προσωπικής θεραπείας, πρακτικής άσκησης και εποπτείας, μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις της Διεθνούς εταιρίας συναλλακτικής ανάλυσης ( ITAA) για το δίπλωμα του Συναλλακτικού αναλυτή.

Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η σε βάθος γνώση της συμβουλευτικής και την όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένης και σφαιρικής κατανόησης του ανθρωπίνου ψυχισμού.
Το πρόγραμμα < Εκπαίδευση στην Συναλλακτική ανάλυση> στοχεύει :
– Στην κατανόηση της συμβουλευτικής διαδικασίας και στην εξοικείωση και εμβάθυνση στην φιλοσοφία της συμβουλευτικής δια μέσω της προσέγγισης της Συναλλακτικής ανάλυσης.
• Στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των δεξιοτήτων και τεχνικών που απαιτούνται για παροχή συμβουλευτικής σε άτομα ή ομάδες.
• Στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των σπουδαστών.
• Στην απόκτηση εις βάθους γνώσεων στην θεωρία και την πρακτική της συναλλακτικής ανάλυσης.

Διδακτικές ενότητες

1ο Έτος
Το επάγγελμα του συμβούλου ψυχικής υγείας
Κώδικας δεοντολογίας – Ηθικά ζητήματα
Συμβουλευτικές δεξιότητες
Βασικές αρχές συναλλακτικής ανάλυσης
Συμβουλευτικές προσεγγίσεις
Οι τρεις καταστάσεις του <Εγώ>
Κλασική σχολή: θεωρία κινήτρων
Συναλλαγές και επικοινωνία
Δόμηση χρόνου
Λειτουργία της οικογένειας
Η σχολή αναθεώρησης των αποφάσεων
Η επίτευξη της αυτονομίας
Παρουσίαση εργασίας
Προσωπική ανάπτυξη
Ατομική θεραπεία

2ο Έτος
Στάση και φιλοσοφία ζωής του συνθετικού συμβούλου
Συμβουλευτική ανάλυση 202
Δόμηση του συμβολαίου
Η μεταβίβαση στην θεραπευτική σχέση
Προσαρμογές προσωπικότητας
Στυλ εργασίας, οδηγοί και τεχνάσματα
Απαγορεύσεις και άδειες
Προσωπική ανάπτυξη, ατομική και ομαδική
Εισαγωγή στην εποπτεία πρακτικής άσκησης
Τηλεφωνική συμβουλευτική
Ψυχοδυναμικές, CBT και ανθρωπιστικές προσεγγίσεις
Συμβουλευτικές δεξιότητες σε καταστάσεις κρίσεων
Επαγγελματική πρακτική
Παρουσίαση εργασίας
Προσωπική ανάπτυξη
Ατομική θεραπεία

3ο Έτος
Συμβουλευτικές πρακτικές συναλλακτικής ανάλυσης
Συναλλακτική ανάλυση
Δομικό μοντέλο και διαταραχές
Σύστημα τεχνασμάτων
Ο πίνακας της υποτίμησης
Ανάλυση σεναρίου ζωής
Εργασία με ζευγάρια
Εργασία με ομάδες
Πρακτική άσκηση σε φορέα
Προσωπική ανάπτυξη( ατομική και ομαδική)
Εποπτεία πρακτικής άσκησης
Σεμινάρια
Ψυχοπαθολογία 1
Πτυχιακή εργασία

Διδακτικές ώρες

Σύνολο ( Τρία έτη) για πιστοποίηση Συμβούλου ψυχικής υγείας ( Ε.Ε.Σ)

Διδασκαλία : 100 ώρες κορμός + 600 ώρες προσέγγιση.
Σύνολο 700 ώρες στα τρία έτη εκπαίδευσης
Ατομική θεραπεία : 150 ώρες
Ομαδική θεραπεία : 120 ώρες
Πρακτική άσκηση : 180 ώρες
Εποπτεία: 60 ώρες ατομική και 60 ώρες ομαδική

Το πρόγραμμα είναι εναρμονισμένο με τα κριτήρια της Ελληνικής εταιρίας συμβουλευτικής και της διεθνούς ενώσεως συναλλακτικής ανάλυσης ( ITAA) η οποία έχει σαν βασικό κριτήριο 2000 ώρες εκπαίδευσης για την συμμετοχής τις εξετάσεις για το δίπλωμα συναλλακτικού αναλυτή CTA.

Κριτήρια και προϋποθέσεις συμμετοχής

• Οι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν σε προφορική συνέντευξη με την επιτροπή των καθηγητών με στόχο την διερεύνηση των κινήτρων που τους ωθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα καθώς και στοιχείων της προσωπικότητας που μπορεί να συντελέσουν ή να εμποδίσουν την εκπαίδευση τους.
• Ηλικία εισαγωγής 23 έτη
• Πρόσβαση στο διαδίκτυο και λογαριασμός e-mail

Διάρκεια προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια τρία ακαδημαϊκά έτη για την απόκτηση του τίτλου : Σύμβουλος ψυχικής υγείας και επιπλέονς δύο ακαδημαϊκά έτη για ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στην ψυχοθεραπεία και την απόκτηση του διεθνούς διπλώματος ψυχοθεραπευτή.

Οικονομικές προϋποθέσεις

Το κόστος ανά έτος είναι 2400 ε συμπεριλαμβανομένου του κόστους εποπτείας. Οι σπουδαστές επιβαρύνονται επιπλέον με το κόστος της ατομικής τους θεραπείας με συνεργαζόμενο θεραπευτή χαμηλής χρέωσης.

Προϋποθέσεις αποφοίτησης

• Συμμετοχή τουλάχιστον στο 80% των εκπαιδευτικών μαθημάτων εργαστηρίων και σεμιναρίων.
• Παράδοση όλων των απαιτούμενων εργασιών.
• Έγκριση από το συμβούλιο των εκπαιδευτών.
• Ολοκλήρωση της ατομικής και ομαδικής θεραπείας.
• Ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
• Παράδοση της τελικής πτυχιακής εργασίας.

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Από 1 Ιουνίου 2023 έως 31 Αυγούστου 2023
Έναρξη μαθημάτων: Σεπτέμβριος 2023

Εισηγητές

Γιάννης Λαιμοδέτης ( Ph.D) :
Σύμβουλος ψυχικής υγείας-Επόπτης και εκπαιδευτής
Φοίβη Σπέη (Ph.D) :
Διδάκτωρ Ψυχολογίας – Διευθύντρια σπουδών ψυχολογίας Aegean College
Μαρία Ντίνου(B.Sc ):
Σύμβουλος ψυχικής υγείας- Ψυχοθεραπεύτρια

Scroll to Top