Συνθετική συμβουλευτική ανάλυση (1 έτος)

Περιγραφή προγράμματος

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορά την Συνθετική προσέγγιση της συμβουλευτικής και αποτελείται από τρεις συμβουλευτικές προσεγγίσεις
Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ένα ακαδημαϊκό έτος.
Η ονομασία του προγράμματος είναι < Συνθετική συμβουλευτική ανάλυση>.
Η επιτυχής ολοκλήρωση του ετησίου εκπαιδευτικού κύκλου οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού εξειδικευμένης επιμόρφωσης από το Κέντρο Ύπαρξη.
Αντικείμενο του προγράμματος < Συνθετική συμβουλευτική ανάλυση> είναι η εκπαίδευση στην συνθετική συμβουλευτική, με άξονες τις τρεις διδασκόμενες προσεγγίσεις.
Το πρόγραμμα απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε : ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς και επαγγελματίες ψυχικής υγείας και υπό προϋποθέσεις και σε αποφοίτους άλλων ανθρωπιστικών επιστημών( εκπαιδευτικοί, κοινωνιολόγοι, ανθρωπολόγοι κλπ).
Η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οδηγεί στην απόκτηση του πιστοποιητικού εξειδικευμένης επιμόρφωσης στην συνθετική συμβουλευτική ανάλυση.
Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν την δυνατότητα συνέχειας στο τριετές
επαγγελματικό πρόγραμμα που οδηγεί στο πιστοποιητικό : Σύμβουλος ψυχικής υγείας και να γίνουν μέλη στην Ελληνική και την Ευρωπαϊκή εταιρία συμβουλευτικής.

Συνθετική προσέγγιση
Η συνθετική προσέγγιση στην συμβουλευτική αφορά την σύνθεση δύο ή περισσοτέρων αναγνωρισμένων προσεγγίσεων.
Το παρόν πρόγραμμα δίδει έμφαση στις προσεγγίσεις: Συναλλακτική ανάλυση, υπαρξιστική συμβουλευτική και σωματική συμβουλευτική καθώς και την σύνθεση αυτών στην συμβουλευτική πρακτική.

Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος
Στόχος του προγράμματος είναι η σε βάθος γνώση της συμβουλευτικής και την όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένης και σφαιρικής κατανόησης του ανθρωπίνου ψυχισμού.
Το πρόγραμμα < Συνθετικής συμβουλευτικής ανάλυσης> στοχεύει :
-Στην κατανόηση της συμβουλευτικής διαδικασίας και στην εξοικείωση και εμβάθυνση στην φιλοσοφία της συνθετικής συμβουλευτικής.
• Στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των δεξιοτήτων και τεχνικών που απαιτούνται για παροχή συμβουλευτικής σε άτομα ή ομάδες.
• Στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των σπουδαστών.
• Στην απόκτηση εις βάθους γνώσεων στις ανωτέρω τρεις συμβουλευτικές προσεγγίσεις και στην σύνθεση αυτών.

Διδακτικές ενότητες

Συναλλακτική ανάλυση: – Καταστάσεις του < Εγώ>
-Συναλλαγές και επικοινωνία
• Ψυχολογικά χάδια
– Θέσεις ζωής( πλέγμα του οκ)
• Οδηγοί και στυλ εργασίας
• Δόμηση χρόνου
• Σενάριο ζωής
• Παιχνίδια και τεχνάσματα
• Απαγορεύσεις και άδειες
• Υποτίμηση
• Επίτευξη αυτονομίας

Υπαρξιστική συμβουλευτική: Ενδεικτικά περιεχόμενα :
• το θεωρητικό υπόβαθρο και την ιστορία της υπαρξιακής προσέγγισης
• όρια της ανθρώπινης ύπαρξης: τα δεδομένα της ανθρώπινης ύπαρξης
• Υπαρξιακή μοναξιά, Ελευθερία και Ευθύνη
• Η αναζήτηση νοήματος, τα παράδοξα και τα δίπολα, το ενσώματο της ύπαρξης
• απαραίτητα χαρακτηριστικά του υπαρξιακού συμβούλου
• τη φαινομενολογική πρακτική – τον πυρήνα της υπαρξιακής θεραπείας
• αναπτύσσοντας μια υπαρξιακή στάση
• από την θεωρία στην πράξη

Σωματική θεραπεία: • Επαφή με το σώμα μου
• Το σώμα ως οδηγός επίγνωσης
• Τα αναπτυξιακά στάδια
• Την ψυχοκινητική ανάπτυξη
• Αφύπνιση νέων ενορμήσεων και δεξιοτήτων
• Νέες δυνάμεις του εγώ
• Νέες ικανότητες στην κίνηση
• Εργαλεία διαχείρισης συναισθήματος μέσα από το σώμα
• Σωματικές στάσεις – θέσεις και καθρέφτισμα αυτών
• Αντανακλαστική κίνηση
• Παγωμένα σημεία σώματος

 

Εισηγητές

Γιάννης Λαιμοδέτης ( Ph.D)- Σύμβουλος ψυχικής υγείας
Μαρία Ντίνου – Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας – Ψυχοθεραπεύτρια στην Συνθετική και Υπαρξιακή προσέγγιση
Νατάσα Χρυσίνη – Σωματική Ψυχοθεραπεύτρια του συστήματος Bodynamic

Πληροφορίες – εγγραφές : 210-3388044,
daseinclub@gmail.com
Έναρξη :  1 Οκτωβρίου 2024
Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Πέμπτη 17.30-21.30

Scroll to Top