Συνθετική συμβουλευτική ανάλυση (3 έτη)

Περιγραφή προγράμματος

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορά την Συνθετική προσέγγιση της συμβουλευτικής και αποτελείται από τρεις εκπαιδευτικούς κύκλους.
Η διάρκεια κάθε κύκλου είναι ένα ακαδημαϊκό έτος.
Η ονομασία του προγράμματος είναι “Συνθετική συμβουλευτική ανάλυση”.
Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε ετησίου εκπαιδευτικού κύκλου οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού εξειδικευμένης επιμόρφωσης από το Κέντρο Ύπαρξη.
Αντικείμενο του προγράμματος “Συνθετική συμβουλευτική ανάλυση” είναι η εκπαίδευση στην συνθετική συμβουλευτική.
Το πρόγραμμα απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε : ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς και επαγγελματίες ψυχικής υγείας και υπό προϋποθέσεις και σε αποφοίτους άλλων ανθρωπιστικών επιστημών (εκπαιδευτικοί, κοινωνιολόγοι, ανθρωπολόγοι κλπ).
Η ολοκλήρωση των τριών κύκλων οδηγεί στην απόκτηση του πιστοποιητικού: Συνθετικός σύμβουλος ψυχικής υγείας.
Οι απόφοιτοι των τριών εκπαιδευτικών κύκλων μπορούν να γίνουν μέλη στην Ελληνική εταιρία συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ) και στην Ευρωπαϊκή εταιρία συμβουλευτικής ( EAC).

Συνθετική προσέγγιση

Η συνθετική προσέγγιση στην συμβουλευτική αφορά την σύνθεση δύο ή περισσοτέρων αναγνωρισμένων προσεγγίσεων.
Το παρόν πρόγραμμα δίδει έμφαση στις προσεγγίσεις: Συναλλακτική ανάλυση, υπαρξιστική συμβουλευτική και σωματική συμβουλευτική καθώς και την σύνθεση αυτών στην συμβουλευτική πρακτική.

Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η σε βάθος γνώση της συμβουλευτικής και την όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένης και σφαιρικής κατανόησης του ανθρωπίνου ψυχισμού.
Το πρόγραμμα < Συνθετικής συμβουλευτικής ανάλυσης> στοχεύει :
– Στην κατανόηση της συμβουλευτικής διαδικασίας και στην εξοικείωση και εμβάθυνση στην φιλοσοφία της συνθετικής συμβουλευτικής.
• Στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των δεξιοτήτων και τεχνικών που απαιτούνται για παροχή συμβουλευτικής σε άτομα ή ομάδες.
• Στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των σπουδαστών.
• Στην απόκτηση εις βάθους γνώσεων στις ανωτέρω τρεις συμβουλευτικές προσεγγίσεις και στην σύνθεση αυτών.

Διδακτικές ενότητες

1ο Έτος
Το επάγγελμα του συμβούλου ψυχικής υγείας
Κώδικας δεοντολογίας – Ηθικά ζητήματα
Συμβουλευτικές δεξιότητες
Βασικές αρχές συνθετικής συμβουλευτικής
Συμβουλευτικές προσεγγίσεις
Βασικές αρχές συναλλακτικής ανάλυσης
Βασικές αρχές υπαρξιστικής συμβουλευτικής
Εισαγωγή στη σωματική θεραπεία
Συμβουλευτικές τεχνικές συνθετικής συμβουλευτικής
Προσωπική ανάπτυξη
Ατομική θεραπεία

2ο Έτος
Στάση και φιλοσοφία ζωής του συνθετικού συμβούλου
Συμβουλευτική ανάλυση 202
Υπαρξιστική συμβουλευτική 2
Σωματική συμβουλευτική 2
Προσωπική ανάπτυξη ατομική και ομαδική
Εισαγωγή στην εποπτεία πρακτικής άσκησης
Τηλεφωνική συμβουλευτική
Ψυχοδυναμικές, CBT και ανθρωπιστικές προσεγγίσεις
Συμβουλευτικές δεξιότητες σε καταστάσεις κρίσεων

3ο Έτος
Συμβουλευτικές πρακτικές συνθετικής προσέγγισης
Συναλλακτική ανάλυση 3
Υπαρξιστική συμβουλευτική 3
Σωματική θεραπεία 3
Πρακτική άσκηση σε φορέα
Προσωπική ανάπτυξη( ατομική και ομαδική)
Εποπτεία πρακτικής άσκησης
Σεμινάρια
Ψυχοπαθολογία
Πτυχιακή εργασία

Διδακτικές ώρες

Σύνολο ( Τρία έτη) για πιστοποίηση Συμβούλου ψυχικής υγείας ( Ε.Ε.Σ)
Διδασκαλία : 100 ώρες κορμός + 600 ώρες προσεγγίσεις
Ατομική θεραπεία : 150 ώρες
Ομαδική θεραπεία : 60 ώρες
Πρακτική άσκηση : 180 ώρες
Εποπτεία : 40 ώρες ατομική και 20 ώρες ομαδική

Κριτήρια και προϋποθέσεις συμμετοχής

• Οι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν σε προφορική συνέντευξη με την επιτροπή των καθηγητών με στόχο την διερεύνηση των κινήτρων που τους ωθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα καθώς και στοιχείων της προσωπικότητας που μπορεί να συντελέσουν ή να εμποδίσουν την εκπαίδευση τους.
• Ηλικία εισαγωγής 21 έτη
• Πρόσβαση στο διαδίκτυο και λογαριασμός e-mail

Διάρκεια προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια τρία ακαδημαϊκά έτη για την απόκτηση του τίτλου : Σύμβουλος ψυχικής υγείας .

Προϋποθέσεις αποφοίτησης

• Συμμετοχή τουλάχιστον στο 80% των εκπαιδευτικών μαθημάτων εργαστηρίων και σεμιναρίων.
• Παράδοση όλων των απαιτούμενων εργασιών.
• Έγκριση από το συμβούλιο των εκπαιδευτών.
• Ολοκλήρωση της ατομικής και ομαδικής θεραπείας.
• Ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
• Παράδοση της τελικής πτυχιακής εργασίας.

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Από: 1 Μαΐου 2024 έως 20 Σεπτεμβρίου 2024
Έναρξη μαθημάτων: 2 Οκτωβρίου 2024
E-mail : info@ yparxi.edu.gr
Τηλ: 210-3388044

Επαγγελματικές προοπτικές

Οι απόφοιτοι του τριετούς προγράμματος ονομάζονται συνθετικοί σύμβουλοι ψυχικής υγείας και αφού εγγραφούν στην Ελληνική και την Ευρωπαϊκή εταιρία συμβουλευτικής μπορούν να εργαστούν σαν σύμβουλοι ψυχικής υγείας.

Εισηγητές
Γιάννης Λαιμοδέτης ( Ph.D) :
Σύμβουλος ψυχικής υγείας-Επόπτης και εκπαιδευτής
Φοίβη Σπέη (Ph.D) :
Διδάκτωρ Ψυχολογίας – Διευθύντρια σπουδών ψυχολογίας Aegean College
Μαρία Ντίνου( B.A):
Σύμβουλος ψυχικής υγείας- Ψυχοθεραπεύτρια
Νατάσα Χρυσίνη:
Σύμβουλος ψυχικής υγείας- Ψυχοθεραπεύτρια

E-mail : info@ yparxi.edu.gr
Τηλ: 210-3388044

 

 

 

 

Scroll to Top